Podstrona: Politechnika Rzeszowska realizuje projekt pt. „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów” / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska realizuje projekt pt. „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów”

2021-10-20 , red.  Agata Warmińska, Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Politechnika Rzeszowska realizuje projekt pt. „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów”

Politechnika Rzeszowska realizuje projekt pt. „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Spinaker NAWA, którego celem jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Główne działanie w programie polega na opracowaniu i realizacji Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia (IMPK).

Program Spinaker NAWA

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.

O projekcie

Projekt pt. „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów” stanowi autorski pomysł pracowników Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału Zarządzania. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczestniczących w nim studentów oraz opracowanie oferty dydaktycznej, opartej na najlepszych praktykach i indywidualnych doświadczeniach. Projekt wpisuje się w strategiczne cele Politechniki Rzeszowskiej, wspierając dążenie uczelni do osiągnięcia coraz lepszych wskaźników efektywności dydaktycznej w przestrzeni międzynarodowej.

W projekcie przewidziano opracowanie i realizację trzech IMPK o zróżnicowanej tematyce: IMPK 1 – Digitalizacja procesów produkcyjnych, IMPK 2 – Wspomagane komputerowo metody badawcze – interdyscyplinarna współpraca dyscyplin i branż przemysłowych, IMPK 3 – Doskonalenie metod i narzędzi pracy zdalnej dla potrzeb przemysłu. W IMPK wpisany jest także moduł popularyzujący Polskę jako kraj atrakcyjnych możliwości. Wszystkie te działania będą realizowane zdalnie w formie szkoleń prowadzonych w języku angielskim. Szkolenia skierowane są do studentów zagranicznych oraz studentów Politechniki Rzeszowskiej.

W realizację projektu zaangażowani są pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz administracyjni Politechniki Rzeszowskiej. Od strony administracyjnej projekt koordynuje Dział Współpracy Międzynarodowej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję